شهر ما خانه ماست        در حفظ و نگهداری فضای سبز بکوشیم      با عضویت در کانال شهرداری از  آخرین اخبار شهر با خبرشویدhttps://t.me/kouchesfahan6

تبلیغات
تبلیغات
آرشیو روابط عمومی
اطفاء حریق در روستای سده

اطفاء حریق در روستای سده

ساعت 22/40 دقیقه شب گذشته بر اساس تماس تلفنی از روستای سده خیابان شهید خشکا ر مبنی بر اعلام آتش سوزی یکدستگاه خودرو آتش نشانی از ایستگاه کوچصفهان به سمت محل اعزام و با وجود مشکل ناشی از نداشتن جاده و مسیر دسترسی لازم و با استفاده ازتمام امکانات موجود اقدام به اطفاء حریق نمودند.با توجه به وسعت آتش تو سط ایستگاه از دو ایستگاه دیگر (لولمان و سنگر ) تقاضای کمک و همیاری گردید که از ایستگاه لولمان یکدستگاه به محل اعزام شد و نسبت به تخلیه آب در خودرو اعزامی کوچصفهان که تقریبا نیمی از آتش را مهار کرده بود نمود ساعت 12/50 دقیقه پایان کار اتش سوزی خودرو شهرداری به ایستگاه مراجعه و در ساعت 1.30 بامداد مجددا پس از تماس به همان محل مراجعه و پس از کسب اطمینان از خاموشی آتش و تشکر صاحب ملک به ایستگاه مراجعت نمود.

ادامه مطلب