شهر ما خانه ماست        در حفظ و نگهداری فضای سبز بکوشیم      با عضویت در کانال شهرداری از  آخرین اخبار شهر با خبرشویدhttps://t.me/kouchesfahan6

تبلیغات
تبلیغات
آرشیو امور اداری
یک سئوال شهروندی وجوابیه شهرداری

یک سئوال شهروندی وجوابیه شهرداری

سوال اینجاست که شهردار ی محترم چراو به چه علت آن همه نیروی بی حاصل و هزینه بردار که جذب آنها بر حسب عدل و قسط و نیاز نبوده تعدیل نمیکند تا شهرداری از تزاحم و نیروی اضافی نجات پیدا کند. برخی از نیروها به صورت تفریحی بسر میبرند و در حال شوخی و سرگرمی با دیگر کارگران ودوستان خود هستند. به دنبال آن بزم و دیگر مسایل و مشکلات را فراهم می اورند. بسیاری ازکارگران واقعی شهردرای حقوق ومزایای خود را به موقع دریافت نمی کنند وچه بسا جهت حفظ نیروی مازاد شهرداری مجبور به کاهش مزایای کارگران واقعی میباشد. جوابیه شهرداری: متاسفانه شهراریها در دوران گذشته بدون توجه به قوانین استخدامی و چارت سازمانی شهرداری بی رویه و بی ضابطه به جذب نیرو پرداختند .و وضعیت کنونی برای شهرداریها رقم خورد برهمین مبناءیکی از مشکلات اساسی شهرداریها نیرو های مازاد که به صورت چرخشی و گردشی در معابرعمومی و واحدها حضور دارند که اگر بتوان این میزان نیرو را تعدیل داد منابع شهرداری مدیریت میشود . در شهرهای کوچک به دلیل نبود منابع و امکانات مالی کافی این گونه اقدامات یعنی تحمیل نیرو به شهرداری باعث تجمع و انباشت بدهی میشود و متاسفانه این اتفاق، معضل نیروی مازاد در شهرداری جدی شد و شهرداری از سال 1395 به بعد پرداخت حق بیمه ، حقوق کارکنان و کارگران را با تاخیر انجام میدهدو بدهی های مربوط به آب برق و گاز تاسیسات و تعمیرات ماشین الات شهرداری مدت هاست که پرداخت نشده است. این مشکلات مالی روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا میکندو نحوه خدمات عمرانی وعمومی را تحت الشعاع قرار داده است و در روند خدمات اخلال بوجود آمده است لذا تداوم حضور نیروهای مازاد در شهرداری مستلزم پرداخت حقوق و تامین در آمد بیشتر است که شهرداری فعلاقادر به جبران این هزینه ها نیست.و شهرداری بیش از 80 درصددر آمدخود را صرف پرداخت حقوق و مزایای و گاهی حقوق کار نکرده مینماید که این یک رکورد است و پیامد آن برای شهرداری اداره شهرداری را با مشکل مواجه کرده است و نفس شهرداری را بند آورده و مانع حرکت عمرانی ،ناکارآمدی و زمین گیری شهرداری شد . این بحران هزینه، ضرورت کنترل نیرو و کاهش تورم نیرو و چابک سازی در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گرفته است. تا با این اقدام باز دارنده هزینه های کمتری بر دوش شهر وندان کوچصفهانی گذاشته شود.تا از این اقدام غیر قانونی خسارت کمتری متوجه شهر گردد و همچنین کارگران واقعی شهرداری حقوق و مزایای خودر را نیز به موقع در یافت نمایند. روابط عمومی شهرداری کوچصفهان

ادامه مطلب