شهر ما خانه ماست        در حفظ و نگهداری فضای سبز بکوشیم      با عضویت در کانال شهرداری از  آخرین اخبار شهر با خبرشویدhttps://t.me/kouchesfahan6

تبلیغات
تبلیغات

شهروندان گرامی لطفا این فرم را با دقت وحوصله تکمیل کنید .

 میزان اطلاع رسانی برای خدمات مورد درخواست به شما چگونه بود؟ خوب – عالی -بد(الزامی)

نحوه برخورد پرسنل با شما چگونه بود ؟خوب – عالی – بد (الزامی)

نحوه خدمت رسانی به شما چگونه بود ؟خوب – عالی – بد (الزامی)

نام فرد یا افرادی که برخورد خوبی با شما داشتند؟ (الزامی)

نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی باشما داشتند؟(الزامی)

چنانچه درخواست خلاف مقرارت از شما شده لطفا با ذکر مورد مرقوم فرمائید: (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

نام ونام خانوادگی

شماره تلفن یا همراه:(الزامی)

لطفا فرم رو کامل کنید وبرای ما به ادرس ایمیل info@kuchesfahan.ir ارسال کنید .

10