شهر ما خانه ماست        در حفظ و نگهداری فضای سبز بکوشیم      با عضویت در کانال شهرداری از  آخرین اخبار شهر با خبرشویدhttps://t.me/kouchesfahan6

تبلیغات
تبلیغات
     گردش کار 

     انواع مجوزها و گواهی ها

     مدارک مورد نیاز

     اطلاعات پایه

     فرم ثبت درخواست

     گردش کار 

     انواع مجوزها و گواهی ها

     مدارک مورد نیاز

   

   

   
     گردش کار 

     انواع مجوزها و گواهی ها

     مدارک مورد نیاز

     اطلاعات پایه

   

     گردش کار 

     انواع مجوزها و گواهی ها

     مدارک مورد نیاز

     اطلاعات پایه

 

 

مدارک موردنیاز واحد درآمد
 • مدارک مورد نیاز صدور پروانه

                ۱-اصل و فتوکپی سند مالکیت

                ۲-اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

                ۳-اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

               ۴-اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

               ۵-اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

 *حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک فوق الزامی است

 • مدارک مورد نیاز صدور گواهی

                ۱-اصل و فتوکپی سند مالکیت

                ۲-اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

                ۳-اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

               ۴-اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

*حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک فوق الزامی است

 • مدارک مورد نیاز تفکیک

               ۱-مفاصا حساب نوسازی یا معافی آن

              ۲-درصورتیکه ملک تفکیک شده باشد، صورت جلسه و نقشه تفکیک ثبت مربوطه ارائه شود

 • مدارک مورد نیاز پاسخ استعلام از طرح

             ۱-ارائه استعلام از مراجع ذیربط(بانک- دفترخانه اسناد رسمی – ارگان دولتی و …)

 • مدارک مورد نیاز پاسخ استعلامات کسب و پیشه

             ۱-ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه

            ۲-ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی، مالک ملک باشد)

 

مدارک موردنیاز واحد املاک
 1. اصل و فتوکپی سند مالکیت (برابر با اصل)
 2. اصل و فتوکپی شناسنامه مالک(برابر با اصل)
 3. اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری (برابر با اصل)
 4. اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها و زمین
 5. اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
 6. گزارش بازدید و بروکف از پلاک (تهیه شده توسط کارشناس پلاک مربوط)
 7. کروکی پلاک تایید شده توسط کارشناس

 *حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک فوق الزامی است

 

 

مجوزها و گواهی های واحد درآمد
   متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از واحد درآمد درخواست نمایند:

 •  استعلام اداره ثبت
 •  استعلام نقل و انتقال دفتر خانه
 •  استعلام بانک
 •  استعلام زمین شهری
10