شهر ما خانه ماست        در حفظ و نگهداری فضای سبز بکوشیم      با عضویت در کانال شهرداری از  آخرین اخبار شهر با خبرشویدhttps://t.me/kouchesfahan6

تبلیغات
تبلیغات
اساسنامه‌، تشکیلات‌ و سازمان‌ دهیاری‌ها

تعداد دریافت : ۵
اندازه پرونده : ۶۰۴۲۴ bytes
اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاآسیرانی شهرداری

تعداد دریافت : ۱
اندازه پرونده : ۱۹۶۴۲۳ bytes
اساسنامه سازمان عمران شهرداری

تعداد دریافت : ۴
اندازه پرونده : ۱۳۱۰۷۲ bytes
اساسنامه سازمان زیباسازی و بهسازی محیط شهری شهرداری…

تعداد دریافت : ۳
اندازه پرونده : ۲۴۲۹۶۹ bytes
اساسنامه سازمان زمین و مسکن شهرداری

به استناد ماده ٨۴ قانون شهرداری و در اجرای وظایف قانونی منبعث از قانون شهرداری خصوصًا مواد ۵۵ و

٩٢ قانون مذکور و بند ١۵ ماده ٧١ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ان تخاب

تعداد دریافت : ۰
اندازه پرونده : ۱۹۷۳۰۴ bytes
اساسنامه سازمان تولید شن و ماسه و کارخانه آسفالت شهرداری

تعداد دریافت : ۱
اندازه پرونده : ۲۰۸۷۲۲ bytes
اساسنامه سازمان امور رفاهی، تفریحی شهرداری

تعداد دریافت : ۱
اندازه پرونده : ۲۳۲۸۰۷ bytes
اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

تعداد دریافت : ۴
اندازه پرونده : ۲۱۱۷۶۵ bytes
اساسنامه سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری

تعداد دریافت : ۲
اندازه پرونده : ۲۲۷۶۸۴ bytes
00